5 kroków po szkodzie

Poniosłeś szkodę?
Pomożemy Ci podczas procesu jej likwidacji.
clouds2

Zabezpiecz swoje mienie

W razie wypadku należy użyć wszelkich dostępnych środków w celu ratowania mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

ZRÓB dokładne ZDJĘCIA – mogą być potrzebne w procesie likwidacji.

Niezwłocznie powiadom ubezpieczyciela o szkodzie

Niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej informacji powiadom ubezpieczyciela o wypadku. Numer Infolinii znajdziesz na polisie, kartoniku ubezpieczenia komunikacyjnego lub na stronie WWW ubezpieczyciela.

Jeżeli szkoda powstała w skutek przestępstwa – zgłoś ją na policji.

Dla szkód komunikacyjnych OC ważne jest wypełnienie oświadczenia sprawcy. Możesz je pobrać poniżej.

Oględziny

Likwidator umówi się z Tobą na oględziny uszkodzonego mienia. W przypadku drobnych szkód likwidacja może się odbyć bez oględzin. Część zakładów ubezpieczeń przeprowadza także oględziny mobilne, przez aplikacje z telefonu komórkowego.

Kalkulacja

Zakład ubezpieczeń dokona wstępnej kalkulacji wysokości strat.

Wypłata

Po dostarczeniu przez Ciebie wszystkich wymaganych dokumentów nastąpi ich weryfikacja i wypłata należnego odszkodowania.

W razie wątpliwości zadzwoń do kogoś, komu możesz zaufać.
Zadzwoń do nas.

© 2021 Dom Ubezpieczeń Kropidłowscy | Wszelkie prawa zastrzeżone